Vuokraa johtaja!

Kansainvälisten ekonomien kerho järjesti toukokuussa vierailun K2 Search Oy:n toimistoon, missä CEO Finland Jarkko Lahti kertoi vuokrajohtajuudesta. Ensimmäisenä esimerkkinä siitä, mihin yritys voisi käyttää vuokrajohtajaa, Lahti mainitsi yrityksen suunnitelmat lähteä Venäjän markkinoille. Tämähän kiinnosti heti!

Valmentajana olen yli 15 vuotta kouluttanut suomalaisia ymmärtämään Venäjää liiketoimintaympäristönä. Yhtä hyvin voisin tehdä sitä vuokrajohtajana. Muutamissa toimeksiannoissa olen toiminut käytännössä vuokrajohtajan tavoin, vaikka yhteistyösopimuksessa ei sellaista sanaa olekaan esiintynyt. Ne ovat olleet kiinnostavia tapoja yhdistää oma Venäjä-osaaminen yrityksen tarpeisiin ja tehdä töitä yhdessä yrityksen työntekijöiden kanssa. Kun toimeksiannot ovat edellyttäneet vain osa-aikaista työpanosta, samaan aikaan on ollut mahdollisuus jatkaa myös koulutustoimintaa, kirjoittaa artikkeleita, ylläpitää omia yhteistyökumppanuuksia Venäjällä – siis kehittää ja ylläpitää edelleen omaa asiantuntijuuttaan monipuolisesti.

Vuokrajohtajuus on siis vuokrattavalle johtajalle erittäin kiinnostava tilaisuus käyttää omaa osaamistaan ja, mikä on tärkeää varsinkin yksinyrittäjällä, olla osana isompaa kokonaisuutta.

Jarkko Lahti kertoi, että yritykset eivät ole Suomessa aktiivisia vuokrajohtajien käyttäjiä. Työntekijöiden vuokraus on kuitenkin kasvanut monilla aloilla. Miksi siis yritykset eivät voisi yhtä hyvin vuokrata johtajiakin – tai edes päälliköitä? Kun omat voimat tai osaaminen eivät riitä, tuntuuko turvallisemmalta palkata konsultti, joka vain neuvoo, mutta ei tee päätöksiä eikä osallistu yrityksen toimintaan? Pelätäänkö luottamuksellisten tietojen leviämistä?

Vai eivätkö yritykset vain ole löytäneet tällaista mahdollisuutta? Eivätkö ne ole ymmärtäneet, miten voisivat hyötyä vuokrajohtajasta? Korkeatasoinen ammattilainen voi tehokkaasti viedä eteenpäin tiettyä tehtäväaluetta, oli se sitten kansainvälistyminen, uuden tuotteen lanseeraaminen tai myynnin edistäminen. Kun valitsee oikein, vuokrajohtajalla on kokemusta juuri siihen tehtävään, mihin yrityksen aika tai osaaminen ei riitä. Tärkeää on tietysti sekin, että vuokrajohtajuus tuo joustoa henkilöstöresursseihin. Vuokrajohtajan kanssa sopimus tehdään tietyksi ajaksi, eikä hänelle tarvitse löytää töitä koko työviikoksi.

Vai voisiko syynä olla se, että hyviä neuvoja yritykset voivat saada ilmaiseksikin? Muotiin ovat tulleet mentorit, yrityskummit, Kasvun Osaajat. Näille kaikille yhteistä on se, että osaaja antaa panoksensa yrityksen kehittämiseen korvauksetta. On upeaa, että kokeneet osaajat ovat valmiita vapaaehtoistyöhön liike-elämän kehittämiseksi. Kun eläke tai muu tulo kattaa toimeentulon, se onnistuu. Kunhan vastaava toiminta ei vie töitä niiltä ammattilaisilta, jotka tarvitsevat vielä ansiotuloja ja korvauksen työpanoksestaan. Olen miettinyt sitäkin, että nuoret eivät nykyään pääse enää niin helposti kesätöihin ja opintojen ohella osa-aikaisiin töihin, koska moniin koulutuksiin ja työttömien ohjelmiin kuuluu työharjoittelua, jossa yritykset saavat korvauksetta tai pienin kustannuksin ja riskein aputyövoimaa. Hyvät uudet käytännöt eivät saisi viedä pohjaa vanhoilta hyviltä käytännöiltä

Vuokrajohtajuus on tietysti toista kuin yrityskummitoiminta – siinä johtaja antaa työpanoksensa ei vain hyviä neuvoja. Käytännön soisi leviävän Suomessakin. Tarvitaan hyviä esimerkkejä julkisuuteen, jotta yritykset osaisivat tarttua mahdollisuuteen.

– kesäkuu 2018

KIRJOITTAJA:
Virve Obolgogiani – yrittäjä vuodesta 2001. Kansainvälinen työkokemus, monipuoliset kiinnostuksen kohteet ja laajat verkostot ovat antaneet ajatuksia, joita tekee mieli jakaa muiden kanssa, tässä blogissakin.

Nuoremman polven ajatuksia kasvusta ja yrittäjyydestä, voit lukea täältä: Patrick Obolgogiani – Short stories of eCommerce, startups and growth.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.