Valmennus

Matkailu ja kansainvälisyys

Kansainvälisyys on nykypäivää. Jo pelkästään Suomessa ulkomaalaisten määrä kasvaa ja he ovat yhä näkyvämpi osa yhteiskuntaa. Myös yritysten on yhä enemmän sopeuduttava toimimaan globaalissa ympäristössä. Kaikki toiminta maiden ja kansojen välillä on helpompaa silloin, kun ymmärtää yhteistyökumppanin taustaa ja ajatusmaailmaa.

Elinikäinen oppiminen on nykyaikana välttämätön edellytys yhteiskunnan ja talouselämän kehitykselle. Onnistunut toiminta globalisaation kasvaessa edellyttää ihmisiltä ja yrityksiltä yhä enemmän tietoa muista maista ja niiden toimintatavoista. Matkailuelinkeinon kehittämiselle muiden kansojen tapojen tunteminen on erityisen tärkeää. Informaatiota on saatavilla runsaasti, mutta vaatii paljon aikaa ja vaivaa löytää suuresta tulvasta olennainen ja oikea tieto. Asiantuntijan avulla päämäärään pääsee helpommin. Sekä kansainvälisyys että matkailu ovat Mimino Oy:n vahvoja osaamisalueita. Virve Obolgogiani kuuluu Visit Finland Akatemian -valmennusverkostoon.

Mimino Oy on yhteistyössä kumppaniensa kanssa toteuttanut myös kielipalveluita.

Koulutusvienti

Virve Obolgogiani on myös koulutusviennin asiantuntija. Business Finlandin järjestämästä verkkotapahtuman tallenteesta löydät videon ja aineistoa aiheina Ammattilaisvierailuiden tuotteistaminen ja Venäjä koulutusmatkailun kohdemarkkinana: koulutusmatkailutuotteiden myynti ja markkinointi.

Yrittäjyys

Yrittäjyyden merkityksestä Suomen taloudelle on julkisuudessa puhuttu ja kirjoitettu paljon. Opiskelijoiden yrittäjämyönteisyyttä on tutkittu ja heidän vähäistä kiinnostustaan yrittäjyyteen muiden maiden opiskelijoihin verrattuna on voivoteltu. Maahanmuuttajien merkitys ja heidän mahdollisuutensa yrittäjinä on nostettu esille.

Mimino Oy:n perustaja Virve Obolgogiani, KTM, kertoo omista kokemuksistaan yrittäjänä ja näkemyksistään yrittäjyydestä. Sopivia  kokonaisuuksia aiheesta voidaan luoda esim. oppilaitoksille ja erilaisiin yrittäjyyttä käsitteleviin tilaisuuksiin.