Koulutus

Elinikäinen oppiminen on nykyaikana välttämätön edellytys yhteiskunnan ja talouselämän kehitykselle. Onnistunut toiminta globalisaation kasvaessa edellyttää ihmisiltä ja yrityksiltä yhä enemmän tietoa muista maista ja niiden toimintatavoista. Matkailuelinkeinon kehittämiselle muiden kansojen tapojen tunteminen on erityisen tärkeää. Informaatiota on saatavilla runsaasti, mutta vaatii paljon aikaa ja vaivaa löytää suuresta tulvasta olennainen ja oikea tieto. Asiantuntijan avulla päämäärään pääsee helpommin. Sekä kansainvälisyys että matkailu ovat Mimino Oy:n vahvoja osaamisalueita.

Intensiivinen kielikoulutus avaa asiakaspalveluun uusia ulottuvuuksia. Kielikoulutusta Mimino Oy tarjoaa luotettavan kielikouluttajakumppanin Beseda Oy:n kanssa.