Kansainvälisyys
Kansainvälisyys on nykypäivää. Jo pelkästään Suomessa ulkomaalaisten määrä kasvaa ja he ovat yhä näkyvämpi osa yhteiskuntaa. Myös yritysten on yhä enemmän sopeuduttava toimimaan globaalissa ympäristössä
Matkailu
Matkailu on yksi nopeasti kasvavista elinkeinoista maailmassa. Toisaalta sen pitää usein sopeutua odottamattomiin tilanteisiin. Matkailualalla olevien ihmisten tulee ymmärtää asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden erilaisia ajatusmaailmoita, sopeutua erilaisiin vaatimuksiin.
Yrittäjyys
Yrittäjyyden merkityksestä Suomen taloudelle on julkisuudessa puhuttu ja kirjoitettu paljon. Opiskelijoiden yrittäjämyönteisyyttä on tutkittu ja heidän vähäistä kiinnostustaan yrittäjyyteen muiden maiden opiskelijoihin verrattuna on voivoteltu. Maahanmuuttajien merkitys ja heidän mahdollisuutensa yrittäjinä on nostettu esille.

Suomalaisille yrityksille on Venäjällä tarjolla lukuisia mahdollisuuksia. Vaikka maat ovat naapureita ja Venäjä on lähellä, suomalaisten on joskus vaikea ymmärtää venäläisten ajatusmaailmaa. Sillanrakentajaksi tarvitaan asiantuntija, joka ymmärtää molempien maiden toimintatapoja: Mimino Oy – Venäjä-asiantuntija.

Ajankohtainen valmennusehdotus: Venäläiset matkailijat uuden vuoden sesonkina. Pyytäkää tarjous alueenne tai yrityksenne tarpeisiin.
Valmennus sisältää interaktiivisen luennon ja ratkaisukeskeisen työpajan.

Mimino Oy on myös ollut perustamassa yritystä ComDe Oy – Competence Development. 

Мимино АО является также учредителем компании ComDe Oy – Competence Development.