Yrittäjyys

2007REKluento

Yrittäjyyden merkityksestä Suomen taloudelle on julkisuudessa puhuttu ja kirjoitettu paljon. Opiskelijoiden yrittäjämyönteisyyttä on tutkittu ja heidän vähäistä kiinnostustaan yrittäjyyteen muiden maiden opiskelijoihin verrattuna on voivoteltu. Maahanmuuttajien merkitys ja heidän mahdollisuutensa yrittäjinä on nostettu esille.

Mimino Oy:n toimitusjohtaja Virve Obolgogiani, KTM, kertoo omista kokemuksistaan yrittäjänä ja näkemyksistään yrittäjyydestä:
– aikaisemman työkokemuksen merkitys
– opiskelutaustan merkitys
– yritystoiminnan edellytykset Suomessa

Sopivia kokonaisuuksia aiheesta voidaan luoda esim. oppilaitoksille ja erilaisiin yrittäjyyttä käsitteleviin tilaisuuksiin.