Venäjän kauppa

Suomi ja Venäjä ovat rajanaapureita. Nyt kauppa maidemme välillä on heikossa jamassa. Monet Venäjän kanssa kauppaa käyvät tahot ovat korostaneet, että pakotteilla ei ole ollut ratkaisevaa merkitystä yritysten vientiin. Enemmän on vaikuttanut ruplan kurssilasku ja sitä kautta venäläisten ostovoiman aleneminen. Pakotteista kaupantekoa on ratkaisevasti vaikeuttanut suomalaisten ja muiden eurooppalaisten pankkien päätös olla myöntämättä luottoja venäläisille yrityksille.

Suomen vienti Venäjällä on vähentynyt n. 30 % vuodesta 2014 vuoteen 2015. Monet yrittäjät, jotka tarjoavat palveluita Venäjän kaupassa – konsultointia, käännöksiä, tulkkausta – ovat myös huomanneet liikevaihdossaan notkahduksen. Venäläisiä matkailijoita palvelleet yritykset ovat kääntäneet katseensa kauemmaksi itään: Kiinaan. Yrityksen kannattaakin pitää palveluntarjontansa mahdollisimman monipuolisena, jotta tulos ei koskaan riippuisi liikaa yhdestä asiakkaasta tai asiakasryhmästä.

Venäjä on silti edelleen naapurimme. Se on aiemminkin toipunut jopa hämmästyttävän nopeasti talouden taantumasta. Parempia aikoja odotellessa kannattaakin pitää omat valmiudet kunnossa. Venäläisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden toiveiden tunteminen on tärkeää, kun kauppa alkaa elpyä.

– maaliskuu 2016

KIRJOITTAJA:
Virve Obolgogiani – yrittäjä vuodesta 2001. Kansainvälinen työkokemus, monipuoliset kiinnostuksen kohteet ja laajat verkostot ovat antaneet ajatuksia, joita tekee mieli jakaa muiden kanssa, tässä blogissakin.

Nuoremman polven ajatuksia kasvusta ja yrittäjyydestä, voit lukea täältä: Patrick Obolgogiani – Short stories of eCommerce, startups and growth.