Cogita ample – The need to expand thinking

The geopolitical situation in which we are now living is a shocking example of how the dialogue between the parties does not work when we only look one-eyed at our own truth. It is the state leaders who should be able to think broadly, also look to the future.

There is also a need to expand thinking in many contexts that are normally part of everyday life. It has also been felt during the exceptional times brought to society by the COVID. That’s why we organized two webinars on the topic last year under the theme: Think broadly – and agilely. At the heart of the webinars was the fact that in exceptional circumstances, the closure of companies and unprofitability have been prominently displayed. That’s why we think that everyone should think about what they can do to keep their jobs.

Agility, flexibility, innovation

The winners of the pandemia era were the companies that were in the right place at the right time, such as manufacturers of masks, COVID tests or vaccines, whose products were in huge demand in the new conditions. The ability to change was required from others. Agile companies are more successful. Examples of agility were Education companies that moved online and health services that organized remote meeting with doctors and nurses.

Flexibility and adaptation could also lead to success, examples of which were e.g. restaurant lunch bags or those who decided to start sewing masks along with their other products. Innovative solutions and open-mindedness also brought more sales, such as the gin factory that started producing hand sanitizer. Every company should think broadly about how it could be flexible, adaptable and innovative.

How to find new staff?

Now society is starting to look for a way out of the state of emergency caused by the COVID. Again, that brings its own challenges. In our webinar, it was also mentioned that it is difficult to find employees, for example, in the restaurant industry. During the long layoffs, people have applied for other jobs. Again, broad thinking is needed when thinking about where to find new workers: from students in the field, by training experts in other fields, from abroad or whether retired professionals can be attracted back. The same challenges also exist in healthcare. So everyone should think about where I can get new colleagues, if they are needed. Even job seekers can think broadly: what can I do or could I learn something new in order to get a job. We all have the responsibility for the functioning of society

 

Ajattelun laajentamisen tarve

Geopoliittinen tilanne, jossa nyt elämmeon järkyttävä esimerkki siitä, miten osapuolten välinen dialogi ei toimi, kun katsotaan yksisilmäisesti vain omaa totuutta. Juuri valtionjohtajien pitäisi kyetä ajattelemaan laajasti, katsomaan myös tulevaisuuteen.

Myös monissa arkipäivään normaalisti kuuluvissa yhteyksissä on tarvetta ajattelun laajentamiseksi. Se on tuntunut myös koronan yhteiskuntaan tuomina poikkeusaikoina. Siksi järjestimmekin aiheesta viime vuonna kaksi webinaaria teemana: Ajattele laajasti – ja ketterästi. Webinaarien ytimessä oli fakta, että poikkeusoloissa on näkyvästi ollut esillä yritysten lopettaminen, kannattamattomuus. Siksi pohdimme, kannattaako jokaisen miettiä, mitä voi tehdä säilyttääkseen työpaikkansa.

Ketteryys, joustavuus, innovatiivisuus

Korona-ajan voittajia olivat yritykset, jotka olivat oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kuten maskien, koronatestien tai rokotteiden valmistajat, joiden tuotteille oli uusissa oloissa valtavasti kysyntää. Muilta vaadittiin muutoskykyä. Ketterät yritykset menestyvät paremmin. Esimerkeiksi ketteryydestä löytyivät verkkoon siirtyneet koulutusyritykset ja etävastaanottoja järjestäneet terveyspalvelut.

Menestykseen saattoi johtaa myös joustavuus ja sopeutuminen, mistä esimerkkeinä olivat mm. ravintoloiden lounaskassit tai ne, jotka keksivät aloittaa maskien ompelun muiden tuotteidensa ohella. Myös innovatiiviset ratkaisut ja ennakkoluulottomuus toivat myyntiä lisää, kuten gini-tehdas, joka alkoi valmistaa käsidesiä. Jokaisen yrityksen kannattaa ajatella laajasti, miten itse voisi olla joustava, sopeutuva ja innovatiivinen.

Miten löydetään uusia tekijöitä?

Nyt yhteiskunta alkaa etsiä tietä ulos koronan aiheuttamasta poikkeustilasta. Se tuo jälleen omat haasteensa. Webinaarissammekin tuli esiin, että esimerkiksi ravintola-alalle on vaikea löytää työntekijöitä. Pitkien lomautusten aikana ihmiset ovat hakeutuneet muihin töihin. Siinä tarvitaan jälleen laajaa ajattelua, kun mietitään, mistä löydetään uusia tekijöitä: alan opiskelijoista, muiden alojen osaajista kouluttamalla, ulkomailta vai voidaanko houkutella eläkkeelle siirtyneitä ammattilaisia takaisin. Samoja haasteita on myös terveydenhuollossa. Jokaisen kannattaa siis miettiä, mistä saisin uusia kollegoita, jos sellaisia tarvitaan. Työtä etsiväkin voi ajatella laajasti: mitä kaikkea osaan tai voisin oppia, jotta työllistyisin. Vastuu yhteiskunnan toimivuudesta on meillä kaikilla.

Tämä teksti on lähetetty uutiskirjeen tilaajille sähköpostitse. Voit tilata uutiskirjeen ja tilata Ajattele laajasti e-kirjan sivustolla: https://www.cogitaample.fi/